Türkiye’nin Görünümü: Fırsatlar ve Zorluklar

 

Sıcak çatışmalar, vekâlet savaşları, bölgesel istikrarsızlıklar,
terörist ağların yayılması, korona
ile başlayan küresel sağlıkla ilgili sorunlar, siber
dünyadaki gelişmeler, iklim değişikliği gibi meselelerle
boğuşan dünyada bu sancılı düzen daha
devam edecek gibi gözüküyor. Büyük güçler çatışmalarını
ve güç mücadelelerini çeşitli yerel ve
bölgesel kriz alanlarında sürdürmeye devam etmektedirler.

 

       Metin ALPASLAN                        Haziran 2021, Sayı: 322, Sayfa: 4

Sıcak çatışmalar, vekâlet savaşları, bölgesel istikrarsızlıklar,terörist ağların yayılması, koronaile başlayan küresel sağlıkla ilgili sorunlar, siberdünyadaki gelişmeler, iklim değişikliği gibi meselelerleboğuşan dünyada bu sancılı düzen dahadevam edecek gibi gözüküyor. Büyük güçler çatışmalarınıve güç mücadelelerini çeşitli yerel vebölgesel kriz alanlarında sürdürmeye devam etmektedirler.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315