Tebliğin En Zayıf Olduğu Bir Dönem…

 

     Metin ALPASLAN                         Ocak 2020, Sayı: 305, Sayfa: 4

Değişen dünya ve Türkiye şartlarının getirdiği yeni kavramları ve ortamı
kavrayabilecek mantaliteye sahip, fedakâr, edep ve adalet duygusuna sahip, iman, ahlak ve insani faziletleri esas alan, toplu hareket etmeyi bilen, teori ile gerçek hayat arasında uyum kurabilen, sarsıntılar ve zor engeller karşısında yıkılmayan bir insan gücü oluşturmak mecburiyetindeyiz.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315