Bir Kent İki Buluşma

 

Kas›m ay›nda ‹stanbul, iki
büyük uluslararas› buluflmaya
ev sahipli¤i yapt›.
Ortado¤u’nun iki önemli kriz bölgesi
olan Filistin ve Irak konular›
ndaki toplant›lara dünyan›n
dört bir yan›ndan 3 bine yak›n
misafir geldi. ‹

Bir Kent İki Buluşma

Ahmet DAĞ                                                          Aralık 2007, Sayı.160 , Sayfa:39

 

Ksım ayında İstanbul iki büyük uluslrarası buluşmaya ev sahipliği yaptı. Ortadoğunun iki önemli kriz bölgesi olan Filistin ve Irak konularındaki toplantılara dünyanın dört bir yanından 3 bine yakın misafir geldi.

 

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız. • Sayı: 328
 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316