Baudrillard'ı Unut-ma-mak

 

zun zamand›r Mart ay›nda ölen ünlü düflünür
Baudrillard üzerine bir yaz› yazmay›
düflünüyordum. Ama ne yaz›k ki
yaklafl›k 3-4 ayd›r flahit oldu¤umuz siyasetin
tantanas› ve gürültüsü flahs›m› da içine çekerek
kendisine ba¤lad›.

 

Ahmet DAĞ                                                 Eylül 2007, Sayı:157, Sayfa:57

Uzun zamandır Mart ayında ölen ünlü düşünür Baudrillard üzerine bir yazı yazmayı düşünüyordum. Ama ne yazık ki yaklaşık 3-4 aydır şahit olduğumuz siyasetin tantanası ve gürültüsü şahsımı da içine çekerek kendisine başladı.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315