Abdulvahhab El-Mesiri, Entelektüel Ve Siyasal-Sosyal Devrimler

     Ahmet DAĞ                                                Ağustos 2011, Sayı: 204, Sayfa: 61

 

‹nsan akıl ve fikir sahibi olması
cihetiyle diğer canlılardan
farklıdır. Nitekim Allah
Kur’ân-ı Kerim’de sık sık bu ayetlerle
insanı uyarır. Düşüncenin,
insanlık tarihinin seyrindeki etkisi
görmezden gelinemez. Son iki
yüzyıldır nesne konumundan
kendini kurtaramayan İslâm dünyasında,
önce Cemalettin Afgani
arkasından Muhammed Abduh
ve Reşit Rıza, Mehmet Akif gibi
mütefekkirlerin İslâm Dünyasını
harekete geçirme gayretleri fazla
karşılık bulmamıştır

     İnsan akıl ve fikir sahibi olması cihetiyle diğer canlılardan farklıdır. Nitekim Allah Kur’ân-ı Kerim’de sık sık bu ayetlerle insanı uyarır. Düşüncenin, insanlık tarihinin seyrindeki etkisi görmezden gelinemez. Son iki yüzyıldır nesne konumundan kendini kurtaramayan İslâm dünyasında, önce Cemalettin Afgani arkasından Muhammed Abduh ve Reşit Rıza, Mehmet Akif gibi mütefekkirlerin İslâm Dünyasını harekete geçirme gayretleri fazla karşılık bulmamıştır.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 328
 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316