Sol İslam Ve Kavramların Dili

     Mustafa AYDIN                                              Nisan 2010, Sayı: 188, Sayfa: 22

 

     Birikim Dergisinde “Sol İslâm” konulu bir tartışma açıldı. Genel olarak ‹slâm nasıl algılanabilir, sağa mı koyacağız, sola mı veya soldan bakarsak nasıl görünür, sorularına bir cevap arandı. Bu tür konularda Müslümanların ilkeli olup olamadıkları sorgulanmaya çalışıldı. Artık güncelliğini bütünüyle yitirmiş olduğuna inandığım sağ-sol üzerinden tartışmanın çok da anlamlı olmadığına kani olmakla birlikte her şeye rağmen tartışmanın temel esprisinden hareketle özellikle kavramların temel esprisi, dili üzerine bir şeyler söylemek isterim.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 

 

Birikim Dergisinde “Sol
‹slâm” konulu bir tartışma
açıldı. Genel
olarak ‹slâm nasıl
algılanabilir, sağa mı koyacağız,
sola mı veya soldan bakarsak
nasıl görünür, sorularına bir
cevap arandı. Bu tür konularda
Müslümanların ilkeli olup
olamadıkları sorgulanmaya çalışıldı.
Artık güncelliğini bütünüyle
yitirmiş olduğuna inandığım
sağ-sol üzerinden tartışmanın
çok da anlamlı olmadığına
kani olmakla birlikte her şeye
rağmen tartışmanın temel esprisinden
hareketle özellikle kavramların
temel esprisi, dili üzerine
bir şeyler söylemek isterim.Birikim Dergisinde “Sol‹slâm” konulu bir tartışmaaçıldı. Genelolarak ‹slâm nasılalgılanabilir, sağa mı koyacağız,sola mı veya soldan bakarsaknasıl görünür, sorularına bircevap arandı. Bu tür konulardaMüslümanların ilkeli olupolamadıkları sorgulanmaya çalışıldı.Artık güncelliğini bütünüyleyitirmiş olduğuna inandığımsağ-sol üzerinden tartışmanınçok da anlamlı olmadığınakani olmakla birlikte her şeyerağmen tartışmanın temel esprisindenhareketle özellikle kavramlarıntemel esprisi, dili üzerinebir şeyler söylemek isterim.

 • Sayı: 329
 • Sayı: 328
 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317