Tarih Evine Dönerken

 

Tarih ‹brahimî dinlerle
bafllad›, gelene¤in anti
tezi olmakla birlikte bir
anlamda ona rakip olan ve bundan
dolay› da onun kadar kapsaml›
olmay› hedefleyen modernlikle
zirveye ç›kt› ve flimdi
postmodern dönemde ise evine
dönüyor.

 

Dilaver DEMİRDAĞ                               Ocak 2005, Sayı:125, Sayfa:12

Tarih İbrahimî dinlerle başladı, geleneğin anti tezi olmakla birlikte bir anlamda ona rakip olan ve bundan dolayı da onun kadar kapsamlı olmayı hedefleyen modernlikle zirveye çıktı ve filmdi postmodern dönemde ise evine dönüyor.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308
 • Sayı: 307
 • Sayı: 306
 • Sayı: 305
 • Sayı: 304
 • Sayı: 303
 • Sayı: 302
 • Sayı: 301
 • Sayı: 300
 • Sayı: 299
 • Sayı: 298