Yazı ve Simülasyon: Derrida’nın Üzüldüğü Çağ

 

     Dilaver DEMİRAĞ                     Ağustos 2019, Sayı: 300, Sayfa: 38

Çok basite indirgemek pahasına yapısöküm, metnin dokusuna
nüfuz eden hegomonik dil yapısının deşifre edilmesidir. Yapısöküm yöntemi, yıkarken tekrar yapmaya çalışmayı kapsar. Bu yöntem vasıtasıyla özellikle dildeki ve kavramlardaki farklılaşmaya ve ikircikli anlamlara dikkat çekilmesi de mümkün olur. Onun çalışmalarının merkezinde dil ve yazı ilişkisi esastır.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 313
 • Sayı: 311-312
 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308
 • Sayı: 307
 • Sayı: 306
 • Sayı: 305
 • Sayı: 304
 • Sayı: 303
 • Sayı: 302
 • Sayı: 301
 • Sayı: 300