Kur'ân'da Ezdâd Var mı?

 

       Kürşad ATALAR                             Mart 2021, Sayı: 319, Sayfa: 83

 

ur’ân’da ‘ezdâd’ın1 olup olmadığı,
öteden beri dilciler
ve müfessirlerin tartıştığı konular
arasında yer almaktadır. Çoğunluk
ezdâd’ın varlığını kabul
etmektedir, ama acaba bu doğru
mudur? Bir kelime nasıl olur da
aynı anda iki zıt anlama gelebilir?
Bu yazının amacı, temelde bu soruya
cevap aramaktır.

Kur’ân’da ‘ezdâd’ın olup olmadığı, öteden beri dilciler ve müfessirlerin tartıştığı konular arasında yer almaktadır. Çoğunluk ezdâd’ın varlığını kabul etmektedir, ama acaba bu doğru mudur? Bir kelime nasıl olur da aynı anda iki zıt anlama gelebilir? Bu yazının amacı, temelde bu soruya cevap aramaktır.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız!

 


 • Sayı: 329
 • Sayı: 328
 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317