Etkinlik
Günlerden 28 Mayıs 2004. Genç Öncüler’ in Fatih bi­nasında coşkulu bir bekleyiş var....
Fecr yayınlarının her yıl düzen­lediği Kur’an sempozyumları'nın yedincisi, “Kur’an...
Araştırma ve Kültür Vakfı’nın Müslümanların uzun soluklu koşusunda yol gösterici...
Anadolu Gençlik Dergisi’nin organize ettiği “On Milyon Kur’ân” kampanyası vesilesiyle...
19y›l önce 1988 y›l›nda önce ‹stanbul’da bir araya gelen bir grup gönül ve...
Birçok problemin yafland›¤› ve çözümüne iliflkin hemen her gün yeni bir fleylerin...
Zaman tünelinden 555 yıl geriye gidip İstanbul’un fethinin başladığı 29 Mayıs...
İHH İnsani Yardım Vakfı, Araştırma ve Kültür Vakfı, İslam Dünyası Sivil Toplum...
Kur’an-ı Kerim’i doğru öğrenip okumak ne kadar önemli ise, doğru anlamak da en az o...
41 Kayıt bulundu
Toplam 5 Sayfa
    1 2 3 4 5    

 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313