50. Seneyi Devriyesinde 12 Mart Muhtırası

 

      Yunus ŞAHBAZ                             Mayıs 2021, Sayı: 321, Sayfa: 77

 

Tüm garabetlerine rağmen, entelektüel ve siyasî çevrelerin 12 Mart üzerinde
görece daha az durması ise apayrı bir garabettir. 50. seneyi devriyesinde
12 Mart üzerine birkaç istisna dışında etraflı soruşturmalar yapılmamıştır.
Soldan birkaç yayın 12 Mart dosyası olmakla beraber, bu dosyalarda 12 Mart’ı
derin devlete bağlamak, Teşkilat-ı Mahsusa’yla irtibatlandırmak gibi alengirli
görüşler ve sola dair mağduriyet anlatısı dışında pek yeni bir şey yoktur.

Tüm garabetlerine rağmen, entelektüel ve siyasî çevrelerin 12 Mart üzerinde görece daha az durması ise apayrı bir garabettir. 50. seneyi devriyesinde12 Mart üzerine birkaç istisna dışında etraflı soruşturmalar yapılmamıştır. Soldan birkaç yayın 12 Mart dosyası olmakla beraber, bu dosyalarda 12 Mart’ıderin devlete bağlamak, Teşkilat-ı Mahsusa’yla irtibatlandırmak gibi alengirli görüşler ve sola dair mağduriyet anlatısı dışında pek yeni bir şey yoktur.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız!

 


 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313
 • Sayı: 311-312
 • Sayı: 309-310