Umran'a Yansıyanlar

 

Heyhat Anayasa Mahkemesi dâhiyane bir gerekçeye
daha imzas›n› atm›fl bulunuyor. 367
ve sonras›ndaki ufuk aç›c› kararlar›n›n yan›nda
eski sicili de ibretlik olan mahkememiz(!), yani
yüce Türk milleti ad›na söz söyletti¤imiz yüce(!)
mahkeme tarafl›l›¤›n›, ideolojik ve siyasal ba¤nazl›-
¤›n› bir kez daha hukuk kefesine s›¤d›rarak, hakk›n
ve adaletin kefenini biçmifl oluyor.

Umran'a Yansıyanlar

UMRAN                                                                             Kasım 2008, Sayı:171, Sayfa:4

Heyhat Anayasa Mahkemesi dâhiyane bir gerekçeye daha imzasını atmış bulunuyor. 367 ve sonrasındaki ufuk açıcı kararlarının yanında eski sicili de ibretlik olan mahkememiz(!), yani yüce Türk milleti adına söz söylettiğimiz yüce(!) mahkeme taraflılığını, ideolojik ve siyasal bağnazlığını bir kez daha hukuk kefesine sığdırarak, hakkın ve adaletin kefenini biçmiş oluyor.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 


 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313