Tarih Yeniden Yazılırken Yapılması Gereken

 

       Kamil ERGENÇ                           Aralık 2019, Sayı: 304, Sayfa: 42

Doğulu (özelde Müslüman) toplumlar tarihin son iki asrını kolonyalist bilginin tasallutu altında geçirdiler. Bu bilgi özü itibariyle seküler, ırkçı,
dışsallaştırıcı ve araçsal aklı öne çıkaran bir hususiyete sahipti.
Beyaz adamın “özne” olduğunu iddia ediyordu ve Batı dışı toplumları henüz olmamış olarak kodluyordu.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315