Said Halim Paşa ve İslâmcılık Düşüncesi

 

Said Halim Paşa da bir sadrazam, ama aslında diğer bütün sadrazamlar, bütün vezirler, bütün sultanlar da aynı zamanda İslâmcıyken Said Halim Paşa’nın farkı müktesebatında, yani eğitim müktesebatında, bakış açısında. Çok güçlü bir sosyolojik
müktesebata sahip. Yani hakikaten toplumu çok iyi okuyan, İslâm toplumlarıyla, hele hele Osmanlı toplumuyla Avrupa toplumu arasındaki farkı çok iyi incelemiş, çok iyi gözlemlemiş ve onun adını çok iyi koyabilmiş bir isimdir Said Halim Paşa.

 

Yasin AKTAY                                                Haziran 2016, Sayı:262, Sayfa:54

Said Halim Paşa da bir sadrazam, ama aslında diğer bütün sadrazamlar, bütün vezirler, bütün sultanlar da aynı zamanda İslâmcıyken Said Halim Paşa’nın farkı müktesebatında, yani eğitim müktesebatında, bakış açısında. Çok güçlü bir sosyolojikmüktesebata sahip. Yani hakikaten toplumu çok iyi okuyan, İslâm toplumlarıyla, hele hele Osmanlı toplumuyla Avrupa toplumu arasındaki farkı çok iyi incelemiş, çok iyi gözlemlemiş ve onun adını çok iyi koyabilmiş bir isimdir Said Halim Paşa.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 329
 • Sayı: 328
 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317