Panislamizme Oryantalist Bakışlar

     Muhsin Önal MENGÜŞOĞLU                             Kasım 2010, Sayı: 195, Sayfa: 64

 

Avrupalı oryantalist
tarihçiliğin aslında
Panislamizm üzerine
çok net bulguları bulunmamaktadır.
Bu alanda faaliyet gösteren
tarihçilerin bir kısmı gerek
dini cereyanların gerekse de milliyetçilik
akımlarının etkisiyle
Panislamist hareketi boş bir hayal
olarak irdelemişlerdir. Öte yandan
böyle bir hareketin olabilirliliğini
kabul eden diğer bir kesim
ise kavramın Avrupalılar tarafından
geliştirilmiş bir düşünce olduğunu
ve rekabet halindeki Avrupa
devletleri tarafından İslam toplumlarına
aktarılarak siyasi bir harekete
dönüştürüldüğünü iddia etmektedirler.

     Avrupalı oryantalist tarihçiliğin aslında Panislamizm üzerine çok net bulguları bulunmamaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren tarihçilerin bir kısmı gerek dini cereyanların gerekse de milliyetçilik akımlarının etkisiyle Panislamist hareketi boş bir hayal olarak irdelemişlerdir. Öte yandan böyle bir hareketin olabilirliliğini kabul eden diğer bir kesim ise kavramın Avrupalılar tarafından geliştirilmiş bir düşünce olduğunu ve rekabet halindeki Avrupa devletleri tarafından İslam toplumlarına aktarılarak siyasi bir harekete dönüştürüldüğünü iddia etmektedirler.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308
 • Sayı: 307
 • Sayı: 306
 • Sayı: 305
 • Sayı: 304
 • Sayı: 303
 • Sayı: 302
 • Sayı: 301
 • Sayı: 300
 • Sayı: 299
 • Sayı: 298