Ortadoğu'dan

 

Arapça yayımlanan gazetelerdeki yazan farklı eğilimdeki
gazetecilerin yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. Burada yayımladığımız
yazılarda ortaya konulan tüm analizlerin gerçek/doğru olduğunu veya bunların tümüne katıldığımız söylenemez.
Yazılardaki amacımız olayların yorumlanmasında ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını görünür kılarak meseleler
karşısında ortaya konulan analizlerin hangi argümanlardan
hareketle yapıldığını okurlarımızın fark etmesini sağlamaktır.
Yazıların/yorumların bu perspektifle okunmasının Ortadoğu’daki dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri kavrama sürecine önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz. Yazılar Harun Ersoy tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

 

UMRAN                                        Aralık 2013, Sayı:232, Sayfa:4

Arapça yayımlanan gazetelerdeki yazan farklı eğilimdekigazetecilerin yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. Burada yayımladığımızyazılarda ortaya konulan tüm analizlerin gerçek/doğru olduğunu veya bunların tümüne katıldığımız söylenemez.Yazılardaki amacımız olayların yorumlanmasında ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını görünür kılarak meselelerkarşısında ortaya konulan analizlerin hangi argümanlardanhareketle yapıldığını okurlarımızın fark etmesini sağlamaktır.Yazıların/yorumların bu perspektifle okunmasının Ortadoğu’daki dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri kavrama sürecine önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz. Yazılar Harun Ersoy tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313