Luther'in "Doksan Beş Tez"i

Umran                                                          Ağustos 2002, Sayı: 96, Sayfa: 113

Bu sayımızda çeşitli yönleriyle ve boyutlarıyla incelediğimiz ve tartıştığımız İslam'ın ProtestanlaştırılmasıProjesi'nin veya “İslam'da reform” taleplerinin gerçekte ne anlam ifade ettiğinin ve kökenleri itibariyle nereden beslendiğinin daha iyi anlaşılabilmesi ve görülebilmesi için Luther'in, Avrupa tarihinin akışını değiştiren dönüm noktalarıdan biri olarak kabul edilen "95 Tez"ini tam metin olarak yayınlıyoruz.

 

 


 • Sayı: 336
 • Sayı: 335
 • Sayı: 334
 • Sayı: 333
 • Sayı: 332
 • Sayı: 331
 • Sayı: 330
 • Sayı: 329
 • Sayı: 328
 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325