İnsan, Ahlak, İktisat ve Katılım Ekonomisi

 

Temel HAZIROĞLU                                    Nisan 2015, Sayı:248, Sayfa:52

İnsanı bir kaynak ve tüketici olarak gören modern iktisadi düşünce, insanı ve toplumu nesneleştirerek ciddi bir tehdit altına almaktadır. Büyük sermaye sahipleri de modern düşüncenin bu yorumlamalarını kullanarak arz ve talep boyutlarında daha fazla kazanmanın yollarını denemekteler ve insanın değersizleştirilmesinde, nesneleştirilmesinde, insanlıktan çıkarılmasında başat rolü oynamaktadırlar.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 329
 • Sayı: 328
 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317