Hümanizmden Post-Hümanizme İnsanın Durumu


      Kamil ERGENÇ         Temmuz-Ağustos 2020, Sayı: 311-312, Sayfa: 60

 

Post-hümanizm Avrupamerkezci insan algısını eleştiri konusu yaparken, bu
algıyı besleyen referanslara doğrudan cephe almayı değil, bu referansların
eril karakterini sorunsallaştırmayı yeğlemektedir. İnsanın tanrıyla
olan bağını göz ardı etmeye devam etmektedir. Muharref Hıristiyanlık
özelinde bütün dinleri dogmatik/ataerkil ve ilkel bağlama hapsederek
insanın anlam arayışını tanrıdan bağımsızlaşma üzerine kurmaktadır.

Post-hümanizm Avrupamerkezci insan algısını eleştiri konusu yaparken, bu algıyı besleyen referanslara doğrudan cephe almayı değil, bu referansların eril karakterini sorunsallaştırmayı yeğlemektedir. İnsanın tanrıyla olan bağını göz ardı etmeye devam etmektedir. Muharref Hıristiyanlık özelinde bütün dinleri dogmatik/ataerkil ve ilkel bağlama hapsederek insanın anlam arayışını tanrıdan bağımsızlaşma üzerine kurmaktadır.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315