Hasbihal...

 

Değerli okuyucularımız, - ~
Dergimizin yeni bir sayısıyla daha sizleri selamlamaktan
mutluluk duyuyoruz. ' . j
Bir süredir Türkiye'de sistem, iktidar, iktidarın asıl ve gizli
sahipleri ve Refah Partisi'nin hükümete ortak oluşuyla başlayan
yeni dönemi ve müslümanların nasıl bir vaziyet takınması gerek- -
tiğini tartıştıktan sorira,'b~u sayımızda aslında yine bu konulardan
bağımsız olmayan, adeta sistemin bir parçasını teşkil eden medya
olgusunu ele alıyoruz. Medyanın kaçıncı kuvvet olduğunu, sermaye
ilişkilerini, bireysel ve toplumsal ahlaktan zihinsel uyuşturmaya
kadar kitleler üzerinde gerçekleştirdiği tahribatı, ürettiği
problemlerin işletilme tarzından ve sahiplerinden mi, yoksa
bizatihi kendi işleyiş mantığından mı kaynaklandığını irdelemeye
çalışıyoruz. *
Bu bakımdan gerçekleştirdiğimiz soruşturmanın okuyucularımız
açısından ufuk açıcı olacağını umuyor Ve sorularımıza cevap
verme nezaketini göstererek değerli fikirlerinden istifade etme
imkanı tanıyan şahsiyetlere burada bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Okuyucularımız bu sayımızda deneme, inceleme*araştırma ve
çeviri türünde ve konu itibariyle son derece geniş bir yelpazede
yer alan pek çok özgün çalışmayı da bulabilirler.
Yine bu sayımızda ilk defa kültür-sanat sayfalarına yer veriyoruz.
Bu çerçevede gerek kültür-sanat sayfalarımıza ve gerekse
dergimizin tüm köşelerine okuyucularımızın katkılarını beklediğimizi
belirtmek istiyoruz. . , *
1997'nin ilk sayısında buluşmak dileğiyle,•
Selam ve sevgiler.

 

EDİTÖR                                          Kasım-Aralık 1996, Sayı:34, Sayfa:1

Değerli okuyucularımız, Dergimizin yeni bir sayısıyla daha sizleri selamlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bir süredir Türkiye'de sistem, iktidar, iktidarın asıl ve gizli sahipleri ve Refah Partisi'nin hükümete ortak oluşuyla başlayan yeni dönemi ve müslümanların nasıl bir vaziyet takınması gerektiğini tartıştıktan sorira,'bu sayımızda aslında yine bu konulardan bağımsız olmayan, adeta sistemin bir parçasını teşkil eden medya olgusunu ele alıyoruz. Medyanın kaçıncı kuvvet olduğunu, sermaye ilişkilerini, bireysel ve toplumsal ahlaktan zihinsel uyuşturmaya kadar kitleler üzerinde gerçekleştirdiği tahribatı, ürettiği problemlerin işletilme tarzından ve sahiplerinden mi, yoksa bizatihi kendi işleyiş mantığından mı kaynaklandığını irdelemeye çalışıyoruz. Bu bakımdan gerçekleştirdiğimiz soruşturmanın okuyucularımız açısından ufuk açıcı olacağını umuyor Ve sorularımıza cevap verme nezaketini göstererek değerli fikirlerinden istifade etme imkanı tanıyan şahsiyetlere burada bir kez daha teşekkür ediyoruz. Okuyucularımız bu sayımızda deneme, inceleme araştırma ve çeviri türünde ve konu itibariyle son derece geniş bir yelpazede yer alan pek çok özgün çalışmayı da bulabilirler. Yine bu sayımızda ilk defa kültür-sanat sayfalarına yer veriyoruz. Bu çerçevede gerek kültür-sanat sayfalarımıza ve gerekse dergimizin tüm köşelerine okuyucularımızın katkılarını beklediğimizi belirtmek istiyoruz. 1997'nin ilk sayısında buluşmak dileğiyle, Selam ve sevgiler.

 


 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313