"Doğu'nun Kızı" Batının Kırdığı Son Oyuncak mı ?

 

Pakistan’›n ve Müslüman halk›n›n bafl› sa¤olsun. 27 Aral›k 2007 günü suikast
sonucu öldürülen Benazir Butto’nun otobiyografisine verdi¤i isimdir;
“Do¤u’nun K›z›”.

"Doğu'nun Kızı" Batının Kırdığı Son Oyuncak mı ?

UMRAN                                                               Ocak 2008, Sayı:161, Sayfa:4

Pakistan’ın ve Müslüman halkının başı sağolsun. 27 Aralık 2007 günü suikast sonucu öldürülen Benazir Butto’nun otobiyografisine verdiği isimdir;“Doğu’nun Kızı”.

 

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız. • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313