Doğu Akdeniz ve Çevresinde Neler Oluyor?

 

    Mehmet BEYHAN       Temmuz-Ağustos 2020, Sayı: 311-312, Sayfa: 57

 

Doğu Akdeniz
üç kıtanın merkezinde
bulunan
Or t a d o ğ u ’ n u n ,
Kafkasya’nın, Orta
Asya’nın enerji kaynaklarının
Avrupa’ya
ulaşmasını sağlayan
aynı zamanda dünya
ticaretinin önemli
bir bölümünü bünyesinde
barındıran
Akdeniz’in önemli bir parçasıdır. Çevresindeki
ülkelerin bir kısmında “Arap Baharı” ile birlikte
başlayan siyasî istikrarsızlık çok boyutlu ve aktörlü
yapısıyla oldukça karmaşık sorunlar yumağını
oluşturmaktadır.

Doğu Akdeniz üç kıtanın merkezinde bulunan, Ortadoğu'nun, Kafkasya’nın, OrtaAsya’nın enerji kaynaklarının Avrupa’ya ulaşmasını sağlayan, aynı zamanda dünya ticaretinin önemli bir bölümünü bünyesinde barındıran Akdeniz’in önemli bir parçasıdır. Çevresindeki ülkelerin bir kısmında “Arap Baharı” ile birlikte başlayan siyasî istikrarsızlık çok boyutlu ve aktörlü yapısıyla oldukça karmaşık sorunlar yumağını oluşturmaktadır.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314