Ankara’ya Geçme Arefesinde Mehmet Âkif Ersoy ve Sebîlürreşâd

 

      Güngör GÖÇER                                 Mart 2021, Sayı: 319, Sayfa: 61

 

yüzyıl Osmanlı
Devleti’nin geleceği
üzerinde öngörülemez sonuçların
yaşandığı bir zaman dilimi
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu dönemin en önem
hadisesi ise Birinci Dünya
Savaşı’dır. İttihatçılar Almanya
ile bir ittifak anlaşmasına
varmadan önce İngiltere ve
Fransa ile yakınlaşmak istemişler
ancak bu devletlerin
Osmanlı toprak bütünlüğünü
koruma konusunda bir
taahhüt vermek istememeleri
üzerine Almanya ile bir ittifak
anlaşmasına varmışlardır.

20. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin geleceği üzerinde öngörülemez sonuçların yaşandığı bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemin en önemli hadisesi ise Birinci Dünya Savaşı’dır. İttihatçılar Almanya ile bir ittifak anlaşmasına varmadan önce İngiltere ve Fransa ile yakınlaşmak istemişler ancak bu devletlerin Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma konusunda bir taahhüt vermek istememeleri üzerine Almanya ile bir ittifak anlaşmasına varmışlardır.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız!

 


 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314