70 Yıl Önce 70 Yıl Sonra Türkiye'de Parti Kapatmanın Raconu

 

UMRAN                                                   Şubat 1998, Sayı:43, Sayfa:66

1925’te: Önce Şeyh Sait isyanı bahane edilerek sıkıyönetim ilan edilip Takrir-i Sükûn Kanunu çıkarılır ve her görüşten hemen bütün basın yayın organlarına yasal ama getirilir, kapatılır. Sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile isyan arasında bağlantı kurulur.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313