70 Yıl Önce 70 Yıl Sonra Türkiye'de Parti Kapatmanın Raconu

 

UMRAN                                                   Şubat 1998, Sayı:43, Sayfa:66

1925’te: Önce Şeyh Sait isyanı bahane edilerek sıkıyönetim ilan edilip Takrir-i Sükûn Kanunu çıkarılır ve her görüşten hemen bütün basın yayın organlarına yasal ama getirilir, kapatılır. Sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile isyan arasında bağlantı kurulur.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 336
 • Sayı: 335
 • Sayı: 334
 • Sayı: 333
 • Sayı: 332
 • Sayı: 331
 • Sayı: 330
 • Sayı: 329
 • Sayı: 328
 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325